Chào mày. Mày có biết là tao yêu mày nhiều lắm không ? Sao mày bơ tao hoài vậy con chó ??? Mau qua đây chơi cùng tao cho tao đỡ buồn nha mày :) https://ask.fm/nicepicture__world/answers/141149875545 Yêu mày nhiều ♥ ♥ ♥

-Tao biết mày yêu tao mờ ♥
.Tao đâu có bơ mài đâu♥
.Tao qua ròi nha.♥
.Yêu lại nè♥♥♥
-Tépp-

The answer hasn’t got any rewards yet.