Ask @th_sun:

T lần đầu đi làm nhân viên phục vụ và gặp phải dòng quản lí hãm l, hnay đến chỉ t hết việc này việc nọ thì thôi xong còn xoáy bmay và còn thêm anh làm cùng thứ đàn bà và giả tạo ( bth thì lười chảy thây xong bà kia đến thì giả vờ chăm chỉ vc gì cũng làm xong lúc bà kia đi một mình t gánh) vl xã hội

:> chuyện cơm bữa
bức xúc lắm

View more

Next