@thanhsgiangs

th.qianq

❤️ Likes
show all
thanhsgiangs’s Profile Photo

What others replied to:

Trường học là một xã hội thu nhỏ, bạn nghĩ sao ?

show all (18)

Rất đúng luôn ạ, nhất là đại học. M nghĩ vì thế nên người ta mới khuyên nên đi học đại học trước khi bước chân ra mtrg ngoài kia
Gia đình là tế bào của xã hội. Trường học giống như xã hội thế giới thu nhỏ, nhưng quan trọng là cải tiến như thế nào để phát triển, chứ không phải là đi lùi.
Trường học là một xã hội thu nhỏ bạn nghĩ sao

Language: English