Ask @thanhthao223:

Ny em có kiểu coi trọng bạn bè hơn ny ý, em thì lại có xích mích với 1 đứa bạn khác giới của anh ý, thế là ny em không chơi với chị kia nữa, mấy hôm trước có nhắc lại chuyện đấy và ny vô tình nói kiểu đang trách em, nên ko nói gì với nhau 3day rồi, sắp sinh nhật ny thì em có nên ib trước không??

chưa chia tay thì nên ib trước điii

View more