Ask @thanhtuan0704:

Nhỡ may bạn thân của bạn có bạn thân mới. Mà bạn thân mới thì được cái nhiều tiền hơn bạn và thế là bạn bị lơ. Bạn phải làm gì ? Khi bạn vs bạn thân mình thân 4 năm còn bạn thân mới kia chỉ mới thân với bạn mình gần 1 năm?

À bạn thân tao không bao giờ vậy đâu thân 4 năm tao hiểu nó tất, nó ko có ham tiền :))

View more

Next