Tao là tao chứ tao là ai ?

Mà tao sao lại biết tao:)?

Tao shoutout mà. Sao tao biết shoutout của tao gửi cho tao chứ .

Mà shoutout là gì tao? Tại tao mới chơi nên tao khôngbieets

Shoutout là tao gửi thúe tao cần gửi ai có duyên sẽ nhận được shoutout của tao. Giống như tao gửi shoutout cái nó bay qua tao đó. Hiểu chưa :>

À hiểu roooif m dthuong qua cho tao lquen di huhu

Tao biết tao dthuong mà :>> nhưng quen thì không dễ nhoo :>>

:( huhu