@thaotram805

Châu Châu

What others replied to:

con trai bẹo má con gái có thật sự là vì thích nhỏ đó không :)))

show all (26)

- không đâu 😂 nó chỉ đi rắc thính thui hà 😂 đó là mấy thằng chuyên đi thả thính 😂 còn mấy người mà chung tình thì chắc là thích á 😂

Language: English