@thaovahanoi

Thao ngoc

What others replied to:

mng nghĩ sao về việc có ny mê game và khiến mình phải chờ đợi ạ?

show all (12)

Đéo chờ nữa . Mình cũng mê học mê làm cho nó phải chờ luôn đi :)) a bận chơi thì tôi cũng bận mà bận trau dồi phát triển từng ngày.

Language: English