Bạn thấy thế nào khi bạn yêu một người yêu mình, bạn đã cố gắng để có tình cảm với họ nhưng k thể?

Thôi đừng có cố chấp
Người có thương mình đâu
Sao lại cứ hy vọng
Ở một phép nhiệm màu.....
Tôi đem lòng thích một người không thích tôi. Tôi vẫn luôn cố mường tượng hóa rằng chỉ cần có tình yêu, tấm lòng chân thành thì chắc chắn rằng họ cũng sẽ thích tôi như cách tôi đối với họ vậy....
Nhưng "sự thật" vốn rất đắng cay, dù có cố gắng cảm hóa thì việc để họ có tình cảm với tôi là điều chẳng thể... Tôi không dám chắc, đem cá cược cả cuộc đời lên một người vốn chẳng thuộc về mình...
Nếu như việc họ phải cố gắng để dung hòa thứ tình cảm của tôi, luôn coi đó là trách nhiệm mà đáp lại thì sự thương hại lúc đó còn vĩ đại và cao thượng hơn tình yêu mất rồi... Tôi chẳng thể nghĩ được, họ có khi nào cố gắng để có tình cảm với tôi hay không nhưng tôi muốn họ hiểu :" Dù yêu ai đi chăng nữa thì việc phải lựa chọn giữa người mình yêu và người yêu mình là điều không thể". Tôi rất muốn nói rằng tình cảm của tôi dành cho họ không phải là " đồ vật" mà có thể đem lên bàn cân để chọn lựa.
Dù không thể tiếp nhận được thì hãy nói ra để cùng chia xa. Xin đừng lấy sự thương hại để bù đắp lại tình yêu tôi dành cho cậu.
Ngày mai kia, sẽ có người cậu yêu thay thế tôi nhưng họ sẽ chẳng bao giờ thương cậu như cách tôi từng thương......
Gió 🎐
Lihhh also answered this question with: "Hmmmm"

The answer hasn’t got any rewards yet.