Ask @thidaratbeamme:

People you may like

Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

ขอประทานโทษนะคะ ทางเราคาดว่าอาจจะเกิดการคลาดเคลื่อนทางการสื่อสารนิดหน่อยค่ะ จึงขออนุญาตทวนคำถามอีกครั้งนะคะ คุณคิดว่าจะทำอย่างไรหากคุณขึ้นไปติดอยู่บนกำแพงจักรวาลคะ

คงไปนั่งชิว

View more

มีคนๆนึงให้ความหวังคนๆนึงด้วยการคุยดีด้วย แล้วก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างเหมือนไม่อยากคุย คิดว่าเค้าจะเสียใจมั้ยครับ?

ถ้าเป็นเราก็เสียใจนะ

View more

Next