Giá dịch vụ của Tiếp thị AZ có vẻ đắt hơn những nơi khác. Tại sao?

Công ty cung cấp những loại like không gióng nơi khác cung cấp, để chi tiết sự khác biệt thì rất dài dòng, nhưng có thể đưa ra ví dụ căn bản như sau:
Ví dụ: Công ty không yêu cầu cung cấp quyền admin fanpage khi tăng like, điều này thể hiện hình thức tăng like của công ty là không nguy hại cho fanpage, không cài đặt ứng dụng hay thay đổi thông tin fanpage...

View more