Quảng cáo facebook giá như thế nào?

Tại Tiếp thị AZ, facebook ads được tính giá theo số lượt bài viết tiếp cận đến bao nhiêu người. Mỗi lượt tiếp cận có giá từ 50đ - 70đ tùy vào đối tượng bạn phân loại.
Phương thức thứ 2:
Trả lương cho Tiếp thị AZ theo tháng (5 triệu/tháng) và tự trả tiền quảng cáo facebook trên số thực tế chi tiêu trên facebook cho việc quảng cáo.

View more