Quảng cáo facebook có chắc chắn hiệu quả và nhiều khách hàng hơn?

Quảng cáo facebook là hình thức tốt nhất để tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng, nhiệm vụ của quảng cáo facebook là đưa bài viết trên fanpage của bạn vào newfeed thật nhiều người dùng, theo đúng đối tượng mà bạn đã lựa chọn lúc thiết lập quảng cáo.
Hiệu quả của quảng cáo phụ thuộc vào sản phẩm và đối tượng khách hàng mà bạn nhắm đến.
Quảng cáo bài viết trên fanpage chắc chắn sẽ hiệu quả hơn mua like cho fanpage.

View more