Ask @tinkzorg:

Related users

Har du någon åsikt angåede DiEM25?

Har inte följt den särskilt väl, men tror den är helt och hållet feltänkt på ett mycket grundläggande plan. Tror inte det går att bygga nya politiska alternativ från toppen, på internationell nivå. Man måste ha ett nationellt, och då framförallt *kommunalt* ramverk att utgå från. Så fungerar politik och så har den egentligen alltid fungerat.
Yanis Varoufakis håller på ganska mycket med att försöka ändra på paradigm och få folk att tänka annorlunda. Som ekonom, som talare och som tänkare har jag ganska stor respekt för honom, och kan definitivt rekommendera folk att läsa det han skriver. Men som politiker är han nog ganska hopplös, tyvärr.

View more

Vad tycker du om de två stora inläggen gjord av Sven Otto Littorin på fb? Delar du bilden, tror du att han har beskrivit omständigheterna korrekt men fel slutsats? Finns det ens någon utväg för vänstern i det här? Går det ens att mobilisera sig politiskt mot det "oundvikliga" enl. Littorin?

Tja, när jag kommer ihåg hur jargongen gick runt 2015-2016 så framställdes flyktingmottagningen som något som folk borde vara för som ett led i att slåss för "den internationella arbetarklassen". Utan att låta lite för syrlig så tror jag många av arbetets söner och proletariatets propagandister bland mina forna kamrater missade ett par små men viktiga detaljer i sammanhanget.
Littorin skriver om svårigheterna att skapa enkla jobb, och att de lågt hängande frukterna redan är plockade. Överlag tror jag han har rätt - kapaciteten att skapa jobb som det faktiskt går att anställa nyanlända i är mycket, mycket mindre än antalet nyanlända. Därmed så kommer en majoritet av dessa människor aldrig att få ett riktigt jobb.
Vad innebär detta då för svenska arbetare? Två saker. För det första: de jobb som antagligen går att rationalisera eller förenkla kommer att rationaliseras, med följd av att svenska arbetare utträngs av människor som av förklarliga skäl är desperata nog att jobba för en tredjedel av lönen. Ett perfekt exempel på en sådan grupp är sophämtarna som det idag skrivs så mycket om. Deras kamp har de facto redan tagit slut. Det spelar ingen roll hur modigt någon tar en strid när själva kriget redan avgjorts på fjärran ort.
Den andra saken svenska arbetare kommer att uppleva är högre kommunalskatt och mycket sämre välfärd. Man kommer helt enkelt få betala mer för mindre. Det är inte staten som betalar socialbidrag, och en stor grupp av de som kommit till Sverige kommer att behöva socialbidrag i årtionden.
Vänsterns rävsax illustreras ganska enkelt genom en fråga. *Hur* mobiliserar man mot det "oundvikliga"? Vad är det man vill slåss mot? Att sophämtarnas löner går ned? Sophämtarna strejkar pga att arbetsgivaren hotar att ta ifrån dem den specifika yrkeskunskap som ger dem en stark förhandlingsposition. Denna specifika yrkeskunskap *måste* dock försvinna, åtminstone om man vill hoppas kunna anställa nyanlända inom fältet. Och nyanlända måste väl anställas, var inte tanken att de skulle bli en del av Sverige? Utifrån detta perspektiv blir sopstrejken en sorts "NIMBY"-strejk. Någon måste maka på sig, vissa arbeten måste rationaliseras, men inte *våra* arbeten! Inte *min* lön!
Även om sopgubbarna och alla i liknande positioner på arbetsmarknaden vinner sina konflikter blir resultatet *ändå* att man förlorar: man kommer då vara tvungna att subventionera _arbetslösheten_ hos de människor man lyckades hålla borta från de egna jobben.
Ärligt talat så tror jag att vänstern, i sin iver att slåss för den "internationella arbetarklassen", aldrig riktigt frågade sig vad konsekvenserna skulle bli av man aldrig funderade över den *svenska* arbetarklassens inskränkta, omedelbara intressen. Vissa av oss sa ju i princip att just detta skulle hända, och blev kallade hemska nazister och rasister och nationalister som tack för mödan. Det är ändå för sent att ändra kursen: vänstern har redan sått, och det är nu man kommer börja skörda.

View more

Jag läste din krönika på http://www.gp.se/ledare/kyeyune-den-svenska-jakten-p%C3%A5-fl%C3%A4sket-1.4444965. Hur skulle du föreslå att man finansierade en återuppbyggnad av institutionerna?

Det skulle man ha börjat med för länge sedan. Problemet är ju tudelat: dels att Sverige i praktiken inte finansierat sin existerande infrastruktur och välfärd, dvs att man inte betalat tillräckligt med pengar för att underhålla det Sverige man redan har. Dels så har man ökat på befolkningen med ca 10% på ett decennium, där en majoritet av befolkningsökningen utgör människor som kostar enorma summor pengar av två anledningar.
Den första anledningen att de kostar pengar är att de kräver en stor infrastruktur i form av själva flyktingmottagandet, inklusive saker som SFI. Den andra anledningen är att de är sjukare än majoritetsbefolkningen och mycket sällan kommer ut i arbete, vilket gör att de drar mycket större resurser från den generella välfärden än genomsnittsinvånaren.
Det här är ju hårt och att "ställa grupp mot grupp" och allt det där, men i den här situationen är en återuppbyggnad av välfärden rent objektivt en omöjlighet. Jag tror det som är på dagordningen för de flesta politiker idag är att förhindra att välfärden kollapsar: att folk med uppenbara symptom börjar dö i väntrummet på akutmottagningen, att kommuner helt enkelt inte kan skrapa ihop med pengar för att finansiera skolåret för alla barn i kommunen. Men det var väl det här i princip alla av oss - förutom de hemska rasisterna - röstade på? Det här var väl den politiken vi själva valde? Varför skulle någon av oss ha skäl att klaga bara för att vi tvingas leva med våra egna val?

View more

låter nästan som något du hade kunnat skriva, om det varit lite mindre LARP:igt http://riktpunkt.nu/2017/06/svar-till-skp-uppsalas-anklagelser-mot-kommunistiska-partiet/

Alltså, jag får typ utslag på kroppen av min LARP-allergi när jag läser det där.
Ska jag vara ärlig så är den här textens stora problem (förutom att den innehåller ungefär lika mycket lavjande som en gurka innehåller vatten) att den fortfarande är fast i den här vulgärmaterialistiska tvångströjan som inte klarar av att ta hänsyn till människors levda vardag. Visst är det så att det finns en massa materiella incitament bakom arbetskraftsimport, visst så finns det objektiva pådrivande krafter, visst så finns det reella intressekonflikter härstammande ur människors olika relationer till produktionen som verkligen syns bakom allt fagert tal om "humanism".
En annan sak som dock finns är reella *kulturskillnader*. Dessa är för en politiker också en sorts objektiv faktor, då de till stor del formar den politiska terrängen. De spelar en otroligt stor roll på vägen från en "klass i sig" till en "klass för sig", för att låna ett begreppspar från Marx.
Kolla på bilden nedan. Sverige är i princip världens mest extremistiska land vad gäller de sortens moraliska, politiska och sociala axiomer som formar vår sociala väv. Många saker som vi tar för givna, exempelvis vad gäller kvinnors status, kollektiv vs. individ, etc, är verkligen ljusår bort från det som varit "normalt" för ca. 99.9% av mänskligheten under våra 200.000 år på planeten.
När jag läser den här texten så ser jag människor som fortfarande är totalt blinda inför den insulära, mikroskopiska lilla partikularitet som de är en del av. Folk som är fast i tron på att alla "egentligen" tycker och lever, eller VILL tycka och VILL leva, som man gör i Sverige, och att ingen människa som mottar socialbidrag och kollar på På Spåret skulle kunna göra dessa saker utan att också friktionsfritt köpa hela "värdegrunden" som folket på Riktpunkt bokstavligen fått med modersmjölken.
Jag har också varit blind på samma sätt. Jag har blundat för allt det här, och gjort den svenska chauvinismen - den chauvinism som säger att mänskligheten är svensk, och de som inte är svenska är sociala neandertalare som behöver "hjälp" - till min egen. Det får dock vara ett slut på det nu. Bortom rent ekonomiska konflikter och brytpunkter (och sådana finns det många av!) så ställs vi idag öga mot öga med realititen i Carl Schmitts själva definition av "politiken" som sådan: avskiljandet av vän från fiende, vi från icke-vi. Det går att härleda många av de sociala normerna i ett klansamhälle till den ekonomiska produktionsordning som de verkar inom, men de är trots det en *social verklighet*, något som inte försvinner bara man viftar med ett trollspö eller betalar ut ett socialbidrag.
Kort sagt: den kommunist som inte kan förhålla sig till de sociala konflikter som det är människans lott att födas in i och föra vidare gör inte sitt jävla jobb. Det är liksom inte Svenskt Näringsliv eller Monopolgubben som pushar på för muslimska friskolor; men det betyder inte att det inte finns en reell konflikt här.

View more

låter nästan som något du hade kunnat skriva om det varit lite mindre LARPigt

Är du inspirerad av Blue Labour, den rörelse i det brittiska labourpartiet som vill se traditionella värderingar, liten invandring, tillbakatryckt marknad och globalisering?

Jag är inte direkt någon gråsosse. Jag är väl snarare någon form av gråkommunist - det du får efter att du tar bort all revolutionsromantik och tro på att allt kommer att lösa sig "efter revolutionen" och att när denna väl sker så kommer mänskligheten inte längre att plågas av sina inherenta brister och begränsningar. Kort sagt: mina värderingar och samhällssyn är ungefär densamma som förut, men det jag är intresserad av är att *lösa problem* här och nu, med den situation och den mänsklighet vi har, inte den situation eller mänsklighet vi vill ha.
Vad gäller tillbakatryckt marknad och globalisering så är svaret ja, men detta är ju en position som ingen sida riktigt kan lägga beslag på, och inget jag hämtat från Blue Labour. Vad gäller invandring så menar jag väl ungefär att det inte går att göra som Soran Ismail - kräva ökad invandring och sen säga att det är under den egna värdigheten att "ställa människor mot varandra" och budgetera för den.
Hur många av dessa glada boosters som skramlade i takt med Sverige har en jävla plan för vad som ska göras när svenska kommuner kommer börja gå i konkurs om ett par år, efter att kostnaderna skjutits över från staten till den kommunala socialtjänsten? Ska vi låna pengar till socialbidrag på den internationella lånemarknaden? Ska vi lägga helt lägga ner försvaret, eller bara kasta ut folk som ändå ska dö snart från äldrevården så att de dör lite snabbare? Vad är egentligen *planen*? Givet att resultatet av att göra *ingenting* i vår nuvarande situation kommer att bli att människor svälter på gatan och folk som ser arabiska ut summariskt lynchas efter att ännu en gruppvåldtäkt begåtts i grannskapet så är det ganska ironiskt att folk försöker få det till att jag är någon sorts nazist för att jag tror att sossar liksom inte kommer lösa alla dessa problem med ett magiskt trollspö, eller att allt fixar sig när vi tömmer den mytomspunna pengabingen i Ankeborg.
Som sagt: jag är intresserad av att hantera reella problem, utifrån reella förutsättningar. Detta är ganska långt ifrån den revolutionsromantiska, millenära "socialism" som är så populär bland kidsen på twitter, men jag känner mig ganska säker i min identitet som övervintrat 1800-talsspöke.

View more

Skulle du måhända vara för federalism?

I Sverige? På vilken basis? I fallet Norrland så skulle väl min linje vara ungefär densamma som i Katalonien, dvs något man kan acceptera om man blir tvingad till det (och det egna tvånget har slutat fungera). Vad gäller *etnisk* eller *religiös* "federalism" så är detta verkligen min mardröm. Det är ju i princip att avsäga sig hela moderniteten, och att kasta själva idén bakom socialism i soptunnan. Hellre får Sverige brinna ner till grunden än att vi tillåter något sådant att slå rot.

View more

Ni pratar ofta om hög arbetslöshet. Om jag kommer ihåg rätt dock har Sverige typ 4% arbetslöshet bland inrikes födda, vilket inte låter särskilt högt tycker jag. Har detta något att göra med att man inte räknar med folk som inte letar efter jobb, eller liknande knep för att förbättra siffrorna?

Du har rätt i den mån att arbetslösheten för inrikes födda är tämligen låg (åtminstone om vi jämför med många andra europeiska länder just nu), men statistiken är sällan hundra procent tillförlitlig. Det finns en teori som jag inte kommer ihåg namnet just nu, som hävdar att om du mäter något - säg, en viss siffra, eller en procentandel - så kommer institutioner att anpassa sig över tid till att tillfredsställa just detta något och inget annat.
Ett bra exempel på detta är ju hur polisen idag intresserar sig så mycket för att plocka s.k. "pinnar", dvs uppklarade brott. Detta leder i sin tur till att man lägger ned en massa våldtäkter, inbrott och dylikt till förmån för "man som kört sin bil in i en lyktstolpe", för att det sistnämnda går enkelt att klara upp och bättrar på statistiken, varefter Ygeman kan säga "kolla, vi har X% mer uppklarade brott det här året!".
Vad gäller arbetslöshet så kunde jag det här bättre förr, men "knepet" här ligger i att definiera arbetslöshet på ett sätt så att färre och färre räknas in. I USA till exempel så räknas inte folk som inte aktivt söker efter jobb som arbetslösa, även i situationer där personer verkligen ÄR arbetslös och har ett år av resultatlöst jobbsökande bakom sig. I Sverige så används diverse så kallade "arbetsmarknadspolitiska åtgärder" för att uppnå ungefär samma effekt.

View more

Försökte du i näst senaste avsnittet att diskret subtweeta en tjej som du misstänker har visat intresse? Vi, dina kamrater hjälper dig gärna att lokalisera och bjuda ut henne på äppleöl åt dig.

Nja, ska jag vara ärlig har jag nog antagligen för mycket att göra för att ha tid med en massa fruntimmer. Jag ska skaffa en shiba inu (wow, such amaze) till nästa sommar och därefter så kommer nog mycket av min fritid att ägnas åt organisk, rättvisemärkt memeproduktion.

View more

Apropå din krönika om hat mot politiker. Det kan ju vara värt att ta sig en funderare kring innehållet i er podcast såfall? Det är ju ingen slump att jag råkar hata politiker och makthavare extra mycket just efter att man lyssnat klart på något av era avsnitt.

Tja, den där artikeln blev ju redigerad en hel del och de mer syrliga bitarna klipptes ju bort. Jag tror varken jag eller Markus behöver ta en funderare kring innehållet i vår podd, dock.
Ska jag vara helt ärlig här? Jag tror att det är ganska dåligt för ett samhälle när politikerförakt breder ut sig. Detta är dock *inte* samma sak som att jag tror att denna process är särskilt enkel att hejda eller ens borde hejdas så länge vi är i ett läge där politiker ofta gör saker som väljarna föraktar.
Jag tror socialdemokraterna har en omöjlig uppgift att övertyga folk i Norrland om att de fattar svåra beslut i alla väljares intressen när de lägger ned BB:n pga pengabrist samtidigt som de förskingrar pengar genom olika former av (antagligen olagliga) skenanställningar. Jag tror dock att det finns en hel del negativa saker förenade med att leva i ett samhälle där sådant inte beivras och folk till slut bestämmer sig för att ta lagen i egna händer, därför att när man väl börjar göra det så kommer antagligen inte våldet att sluta vid de politiker som folk menar "förtjänar det".
Personligen så har jag en ganska dyster bild på framtiden gällande sånt här. Jag tror många politiker inte förstår hur allvarligt läget är, och hur *befogat* det växande föraktet framstår hos breda befolkningslager. Krönikan (som jag inte är särskilt nöjd med) var dock ett försök att introducera tanken om att vi är i en situation där det inte är en lösning att bara slå folk på näsan för att de föraktar politiker, utan man måste fundera hårt och mycket på varför folk föraktar politiker och göra något åt de rotorsaker som folk uppger.

View more

Vilken grupp är vitare? Libertarianer, trottar eller F!:s väljarbas? Also, några planer på att behandla PKK/YPG i relation till resten av mellanöstern i podden vid något tillfälle? Känns som en av få ljusglimtar i en del av världen som konstant live:ar Warhammer 40k-setting.

Öhhh, det är svårt. Jag tror alla grupperna är vitare än varandra, i en sorts infinite supercycle av vithet. Sen så gillar jag ditt förslag på avsnitt, men problemet är väl att vi nog inte är insatta nog för att säga särskilt mycket intressant om ämnet i dagsläget. Men vi får se, möjligtvis kan vi ta in en gäst som är kunnig i området. Det får i så fall bli på medellång sikt vi gör det.

View more

Tips på vilka man kan gå med på första maj som gillar idén om vänster + nationalism? /rörelser som håller på med sånt. Min upplevelse är att det är lättare att vara emot saker tillsammans än för idag, men jag vet inte.

Alltså, ber om ursäkt på förhand om detta kan uppfattas som "triggande", men är du inte bakfull på första maj så är det ju något fel på dig.

View more

Är enpartistat förenligt med demokrati? Kräver socialismen en enpartistat?

Socialismens relation till demokrati är väl i grunden jämförlig med liberalismens relation till demokrati. Nu kommer självklart detta få en massa människor att gå i taket ("m-m-muh gulags!!! muh realsocialism!!!") men rent principiellt så tror jag Carl Schmitts analys från 20-talet fortfarande står sig.
Alltså: för både socialister och liberaler så är en allians med "demokratin" ofta mycket användbar, både retoriskt och taktiskt. Förr eller senare stöter man dock på problemet att demokratin inte behöver vara vare sig liberal eller socialistisk, och då tvingas man välja. Socialister har ju genom tiderna varit ganska bra på att välja "socialism" (nåja) framför demokrati när det verkar som om folket är beredda att låta fel låt vinna, och man har från liberalt håll länge skrattat åt dessa dumma rödingar som hatar frihet och avskyr demokrati.
Problemet vi ser idag är ju att liberalismen just nu håller på att hamna i precis samma rävsax som 1900-talets socialister. Det är *först nu* som möjligheten att använda demokratin för att avskaffa liberalismen börjar bli en reell, praktisk möjlighet i Europa. Hur reagerar då liberaler? Tja, på olika sätt, men faktiskt ganska ofta genom att säga att det är bättre att avskaffa demokratin (eller åtminstone STARKT begränsa den) än att låta demokratin avskaffa liberalismen.
Poängen här är inte att genom s.k. "whataboutism" ursäkta för socialismens alla brott och misstag genom att säga att liberaler också är dumma. Poängen är att svaret på din fråga i slutändan liksom alltid blir "det beror på". Så länge som "demokrati" och "socialism" inte går emot varandra så kommer ingen socialist att kräva enpartistater eller begränsningar i demokratin, precis som inga liberaler kräver teknokratstyre och begränsningar i rösträtten till de som är "smarta" eller "faktabaserade" innan demokratin börjar premiera illiberala kandidater.
"Demokrati" är lustigt. Alla tror ju att den tjänar den egna ideologin och utgör någon sorts lojal vapendragare till det egna politiska projektet, och alla blir precis lika chockerade när de inser att demokratin faktiskt inte lyder några andra kommandon än sina egna. Den kan vara förenlig med konservatism eller socialism eller liberalism, men den kan också bestämma sig för att vilja krossa dessa ideologier. Det brukar varken konservativa, socialister eller liberaler tycka särskilt mycket om, lustigt nog, och det brukar också vara ungefär då som de kommer på att demokrati faktiskt kanske inte var så jävla viktigt som man trodde från början, ändå.

View more

Next