’s Profile Photo
Ngânnlàduynhất also answered this question with: "Ô thì đội nón em thì yêu anh!!"

The answer hasn’t got any likes yet.