Em cảm giác được sự thờ ơ đó nhưng cứ cho là ngoan em cố đi, vẫn sẽ chờ đợi trong im lặng.

B chưa đặt nặng ai bh nên em cũng đừng tự đặt nặng bản thân như v. Em ngủ ngon
+1 answer in: “Mình có nhiều thắc mắc muốn hỏi B nhiều lúc muốn dr insta nhưng lại nghĩ lại B sẽ không thích hoặc nói cách khác là lơ đi nên mình lại thôi !”