Em cảm giác được sự thờ ơ đó nhưng cứ cho là ngoan em cố đi, vẫn sẽ chờ đợi trong im lặng.

B chưa đặt nặng ai bh nên em cũng đừng tự đặt nặng bản thân như v. Em ngủ ngon