Trời ơi duyên nhiều dữ vậy vậy hai đứa mình eo nhau đi =))) /múa lụa/

*uốn éo* ấy bình tĩnh cậu ơi =)))) mình là hoa đã có chậu rồi :"> thôi thì cậu làm một bông hoa khác trong một cái chậu khác rồi hai đứa mình tiếp tục nhá :"> =))))))

The answer hasn’t got any rewards yet.