E có biết fic nào của ss Nam Sung Ji không? Ngoại trừ Sick Enough To Die với Có những điều mười năm ta mới hiểu ý... C cũng thích chị í lắm mà chẳng tìm thấy fic khác của chị í.....

Ngày trước em cũng có đọc một số fic khác của ss ấy trên B2STVN, nhưng sau đó 4rum sập thì hình như chỉ có Sick enough to die vs Có những điều Mười năm ta mới hiểu được repost lại trên wattpad thôi ạ :(

The answer hasn’t got any rewards yet.