Bạn Chang ở đâu vậy ta? Chang bao nhiêu tuổi rồi viết hay thế. Làm quen đi

Bạn Chang ở một hành tinh nhỏ trong vũ trụ bao la lấp lánh, đầy ánh tinh tú của những vì sao. Chang vừa tròn mười bảy tuổi, bốn ngày, lười tính phút và càng không biết đường tính giây. Thật tình thì Chang viết không hay đâu, nhưng bạn đã khen thì Chang cũng không ngại nhận. Và rất vui vì mình sẽ biết nhau trong tương lai gần.

The answer hasn’t got any rewards yet.