@trangtran1105

Góc Nho Nhỏ

Ask @trangtran1105

Nghe đồn chế đang học tiếng Nhật vì giai. Chế được bằng nào rồiiiiiiii 😙

Nói thiệt là đang học N2 rồi mà chưa thi cái bằng nào hết đó =))

Language: English