Ask @trengtreng2002:

Khanh An, thanks bạn nhé :v Với lại kệ bạn kia điii :(( tốn tg lắm bạn

Kệ ai cơ =))))? ơ vãi lồn nói tiếng việt nhưng bạn đéo hiểu à =))))? tự dưng kiểu lồn gì ask shoutout ảnh 1k like bố mày vào xem xong bm tưởng đấy ảnh mày rồi bm bảo xinh còn bảo mày giống Kiều Trinh Xíu thì địt mẹ gato cái đách lồn nhà mày à bố con điên =))))) chán đéo thể chịu được

View more

+11 answers in: “Ảnh của toii đã lên 1k like :3”
Next