Ask @trinhthithuha02:

Tao học 12.Bọn lp tao hay nc 18+,vài lần thì vui chứ lạm dụng quá thì nhạt vcl. Cgái hay khơi mào trước,như kiểu cnó cố tỏ ra mình hiểu về sex,chả biết để thể hiện cl gì nữa,còn ctrai thì "tát nước theo mưa". Toàn 1 lũ như nlmm ý. Tao là 1 đứa thích troll nhưng gặp bọn thiếu muối này thì bó tay cmnl

- T thấy vui vcl ?? M nói m là một đứa thích troll mà lại bó tay cno ư ư?? T cạn cmnl :))

View more

Next