@trnh4

Trần Việt Hà

Latest answers from Trần Việt Hà

Fuck everyone, it' s just you in the end.

Are you crazy? Why do you say that for me? I don't like that sentences for me ?

Nếu bạn nhảy vào một cái hố đen, bạn có nghĩ rằng mình sẽ sống sót để thoát khỏi không?

Ko, nhảy xuống rồi thì ma kéo lên à

M.n nghĩ a k tốt!! nhưng lỡ yêu r a cx đã nhận quá khứ a k tốt nhưng a khẳng định bây giờ lớn rồi sẽ yêu đàng hoàng!! xác định yêu là cưới.. tin đc k?

Méo

Tôi muốn một người xa lạ để tâm sự về nỗi buồn trong tôi

Tôi làm người xa lạ để bạn tâm sự nhé

Thật tốt vì được ở bên cậu nhưng cũng thật buồn vì chỉ có thể ở bên cậu với tư cách là một người bạn thân ... ?

Ttngann07
Đó là bất hạnh của bạn chăng?

Bạn muốn làm nhân vật hoạt hình Disney nào trong một ngày?

Ko , t thích bản thân mình hơn

Language: English