@trnh4

Trần Việt Hà

What others replied to:

chúng m đã bị lừa ntn vào CÁ THÁNG TƯ

show all (10)

Thầy mua muối của tao và cho tao con 1 :>> nhảm xì :)))
Thầy còn bảo sẽ cho tao card Hope nữa cơ :)) thầy ơi lừa em hoài vậy :))

Language: English