@trnh4

Trần Việt Hà

What others replied to:

Thật tốt vì được ở bên cậu nhưng cũng thật buồn vì chỉ có thể ở bên cậu với tư cách là một người bạn thân ... ?

show all (10)

Language: English