Ask @tuananhprd:

Tao mệt mỏi về cuộc sống này quá...

Vẫn phải sống thôi vì mày và tao chỉ có một lần sống trên đời này!Cứ sống-sống hết mình để sau này khi chết đi mày sẽ không phải hối tiếc một thứ gì cả!Tin tao đi-đừng than mệt mỏi mà hãy nghĩ tại sao mày mệt mỏi?

View more

Next