Ask @tubaazmat:

How do you relax?

ﯾﮧ ﻟﻤﺤﮯ ﻋﺸﻖ ﻭﻣﺴﺘﯽ ﮐﮯ ﮐﺒﮭﯽ ﭘﺎﭘﻨﺪ ﻧﮩﯿﮟ ﺭﮨﺘﮯ.
ﺳﺪﺍ ﺧﻮﺷﯿﺎﮞ ﻧﮩﯿﮟ ﺭﮨﺘﯽ،ﮨﻤﯿﺸﮧ ﻏﻢ ﻧﮩﯿﮟ ﺭﮨﺘﮯ
ﺫﺭﺍ ﺩﯾﮑﮭﻮ ﺩﺭﻭﺍﺯﮮ ﭘﮧ،،ﺩﺳﺘﮏ ﮐﻮﻥ ﺩﯾﺘﺎ ﮨﮯ؟
ﻣﺤﺒﺖ ﮨﻮﺗﻮﮐﮩﮧ ﺩﯾﻨﺎ،،ﯾﮩﺎﮞ ﺍﺏ ﮨﻢ ﻧﮩﯿﮟ ﺭﮨﺘﮯ۔

View more

Next