Ask @tuilapoo:

Kiểu như vờn, không thương nhưng lại cố tình giữ mình dự phòng, lúc cần thì tìm, rồi lại nói những lời như là họ chịu nhiều tổn thương. Xong qua lưng lại... Bên người khác. Mặc nhiên, những việc quá khứ họ làm cho t, làm t không thể buông bỏ...

Nhẫn tâm đi quen người mới cho vừa lòng hả dạ thôi

View more

+1 answer in: “Tuy là vậy, nhưng khi gần như quên người ta lại cho hi vọng rồi lại dập tắt. :)))) Thật sự khó lòng thoát ra rất đau khổ”
Next