Czy tulpa może wytworzyć się bez "świadomości" osoby? Na przykład przez rozmowę do samego siebie?

Nie. Mówisz albo do siebie, albo do tulpy. Aby stworzyć tulpę należy forcować z intencją jej tworzenia.

View more