Czy można uprawiać sex z tulpą?

Uogólniając możliwości, tak, można. Należy jednak zaznaczyć, że taki rodzaj "współżycia" między hostem i tulpą może odbyć się jedynie w wyobraźni. Jeśli zaś chodzi Ci o współżycie tulpy i innego człowieka, jest ono możliwe pod warunkiem przejęcia przez tulpę ciała lub podczas zamiany.
Dodamy też, że w języku polskim również mamy słowo określające współżycie: po prostu "seks". ;)

View more