Nie potraktujcie tego jako hejt, czy obrazę! Kiedy wiecie czy wasza tulpa, to nadal tulpa, a nie zaburzenia psychiczne? Czy tulpa nie jest niebezpieczna?

Zgodnie z doświadczeniami osób posiadających tulpy, tulpy nie są niebezpieczne oraz nie powodują zaburzeń psychicznych. Podczas życia z nimi nie doświadcza się zarówno objawów negatywnych, jak i pozytywnych ograniczających zdolności psychicznych.