Czy osoba z afantazją (nie jest w stanie sobie wyobrażać lub wyobraża w bardzo ograniczonym stopniu) jest w stanie stworzyć a później prawidłowo rozwinąć tulpę?

Podczas tworzenia tulpy czynność wyobrażania sobie rzeczy ma wartość drugorzędną. Istnienie i rozwój tulpy zależą w większym stopniu od jakości i częstości interakcji z nią, niż samego wyobrażania sobie czegoś. Jeśli tego nie potrafisz, nie zaprzątaj sobie tym głowy. Metody forcingu są różne i tylko część wymaga użycia wyobraźni, reszta zaś zaangażowania czasu i uwagi w postaci choćby rozmowy, dyskusji z tulpą, kontemplacji świata zewnętrznego.