Próbuję wykreować swoją Tulpę. Dobrze to robię? W myślach zaczynam prowadzić jakby monolog: mówię Tulpie czym się interesuje, kogo musi poznać i co bym chciała z nią porobić. Nie wyobrażam sobie jak wygląda / jej głosu ani imienia

Podczas kreacji tulpy najważniejsza jest interakcja z nią. U konstruktu, który tworzysz, a ma być tulpą, ważne jest wywoływanie reakcji, uczenie go, że ma reagować na Twoje słowa i czyny. Monolog, jako jedyna metoda forcingu, może nie być wystarczający, aby w jakikolwiek sposób popchnąć tulpę do rozwoju.