Ile można mieć maksymalnie tulp i jaka ilość jest wskazana? Czy tulpa może stworzyć tulpę?

Nie istnieje ustalona maksymalna ani wskazana ilość tulp. Opieramy się raczej na założeniu, że dopóki jesteśmy w stanie poświęcić tulpom wystarczającą ilość czasu, aby mogły swobodnie się rozwijać w miarę własnych potrzeb, dopóty możemy tworzyć następne.
Istnieje możliwość, że wystarczająco rozwinięta tulpa będzie mogła stworzyć kolejną.