@tungkin0512

Tùng Kin

What others replied to:

Người thương bảo tôi bỏ đi, sau đó thì không rep tin nhắn. Đây là ngầm muốn chia tay, phải không ?

show all (7)

Có 2 trường hợp
1: Họ bận không có thời gian online mxh
2: Bạn đang làm phiền họ ( ngầm muốn chia tay )

Language: English