@tungkin0512

Tùng Kin

What others replied to:

Nên tán gái mới ctay ny ko?

show all (13)

Xác suất nó chán quá rồi yêu tạm cao nên xác suất nó đồng ý cao tương đương :)))
Cơ mà m tự tin làm nó yêu m thì triển thôii

Language: English