@tungkin0512

Tùng Kin

What others replied to:

Các bạn nghĩ thế nào về 1 đứa con gái đam mê bóng đá...? Tệ lắm sao?

show all (16)

Không bà ơi, ngày xưa lớp tui còn dành được giải nhất bóng đá nữ của trường cơ. Ghê chưa ghê chưa.
Nói chung là cái gì không phạm pháp, không trái lương tâm, không sống lỗi là được. Còn đứa nào kêu con gái mê bóng đá là tệ thì cầm quả bóng sút vào mỏ nó liền. Thứ nghiệp chướng như vậy không nên cho tồn lại nha. 😊😊😊

Language: English