Tôi có suy nghĩ rằg sẽ yêu một người trưởng thành, hiểu mình, yeu thương nhau một cách thật "trưởng thành" Suy nghĩ đó củng 4 năm nay rồi và tôi cứ như v 4 năm qua! Toi rất khó yêu, anh thươg tôi thật đấy nhưg anh còn ham chơi và chưa làm gì cho tươg lai anh, tôi bảo anh đừng đợi tôi, a kh đợi thật!

Cảm giác không được như mong đợi sao?
Đôi khi tình cảm rất đơn giản, đánh đố nó quá nhiều thì nó sẽ rời đi. Chứ không phải là nó chưa từng tồn tại.
#LC
Tro
9.8.2018

The answer hasn’t got any rewards yet.