Càng lớn càng nhiều việc phải làm, bận rộn đến mức quên đi thời gian. Tình cảm ? Với tôi, bây giờ có lẽ nó không còn quan trọng nữa. Có thể là không cần nữa. Việc tôi làm bây giờ là gì? Là kiếm tiền, thật nhiều tiền. Vì có tiền, mỗi thứ xung quanh tôi mới ổn hơn thôi.

3 điều không thể che giấu là gì?
Tiền, nhiều tiền, rất nhiều tiền.
#LC
Tro
8.8.2018

The answer hasn’t got any rewards yet.