Hôm nay tệ thật đấy. Thực sự rất mệt mỏi, mọi thứ đều trở nên khó khăn

*ôm chặt một chút* Di những lúc khó khăn đều cần một cái ôm từ ai đó, nhưng không có ai để ôm cả, cho nên Di thường tự ôm mình rồi chìm vào giấc ngủ. Ngủ dậy mọi chuyện không ổn hơn, nhưng ít ra mình đã vừa tự nạp thêm cho mình một chút năng lượng để chiến đấu rồi. Di chẳng thể làm gì cho cậu cả, chỉ mong là cậu có thể tự mình mạnh mẽ hơn vượt qua mọi thứ, để rồi nhưng lúc mệt mỏi thì tìm Di, Di sẽ ôm cậu, như hôm nay Di đã làm.
_Di_

The answer hasn’t got any rewards yet.