Mình muốn nch, mà người ta không thích nói. Phải nói gì để họ care mình, nch vs mình đây??

Chào cậu !
Nếu người ta đã không thích, thì cũng đừng để cho họ thấy sự hiện diện của mình là phiền phức chứ nhỉ ? Buông xuôi còn hơn là tự hành hạ bản thân mình, điều này không đáng đâu cậu !
Mà, lâu lâu mới lên Lắng mà reply vài ask, xin lỗi mọi người TT
Cậu ngày an !
[ Nionionio - 31012019 ]
+2 answers Read more

The answer hasn’t got any rewards yet.