Lắng mau hoạt động trở lại đi được không ạ em đang rất cần lời khuyên từ Lắng ạ

Chào cậu !
Hiện tại thì Lắng có hoạt động trở lại hay không thì tôi không rõ cho lắm, nhưng cậu có điều gì cần giúp đỡ thì cứ để lại câu hỏi là được nha !
Hoặc là hè Lắng sẽ trở lại đó cậu !
Cậu ngày an !
[ Nionionio - 31012019 ]