Thích và rung động khác nhau ở chỗ nào ạ ?

Chào cậu !
Bản thân tôi cũng không phân biệt được đâu là thích và đâu là rung động. Cậu chỉ có thể nhận ra được ranh giới giữa 2 loại tình cảm này sau khi cậu trải nghiệm được vài tháng. Tôi sẽ nói sơ cho cậu tạm phân biệt thôi nhé. Rung động hay nói khác đi là say nắng, nó là dạng tình cảm khi mà cậu chỉ có cảm giác với một ai đó trong một khoảng thời gian rất ngắn và rất ít khi cậu nghĩ đến hoặc nhớ đến nó. Còn thích thì nó sẽ ngược với say nắng thôi. Tôi cũng không biết nói sao cho cậu hiểu nữa đây.... hmmmm....
Cậu ngày an !
[ Nionionio - 04022019 ]
+1 answer in: “Lắng ơi, tình đầu là người đầu tiên mình thích hay người đầu tiên mình hẹn hò ạ”

The answer hasn’t got any rewards yet.