Nhưng mà nhỡ họ thấy phiền thì sao ạ :((

Chào cậu !
Chỉ khi quá sức chịu đựng thì người ta mới cảm thấy phiền. Mình nhây nhây xíu nhưng đừng nhây quá thì sẽ không có cảm giác phiền đâu nha
Cậu ngày an !
[ Nionionio - 04022019 ]
+2 answers in: “Mình muốn nch, mà người ta không thích nói. Phải nói gì để họ care mình, nch vs mình đây??”

The answer hasn’t got any rewards yet.