Ask @tvdung166:

Lớp mình phần lớn là con trai với đá đc cầu. Mình là con gái thích đá cầu và đá cx đc Ra chơi mình hay đy đá cầu vs bọn con trại Các bn nữ ns mình là đỏng đảnh, chỉ thích chs vs con trai để thả thính chúng nó Các bn cho mình xin lời khuyên là nên k đá cầu nữa hay keme hội kia kqt chúng nó nc ạ?😟😟

Nguyễn Thị Lê Vy
Đá tiếp đi sợ gì chúng nó

View more

Next