Muhammad Wipiyen also answered this question with: "Selagi belum terikat sama yang sah mah boleh boleh aja atuh"