@unstoppableGENlUS

≡⠀NATIONAL TREASURE.

Ask @unstoppableGENlUS

Sort by:

LatestTop

✨ HIGH HOPES

Hejo! Tak właściwie postanowiłam tutaj końcowo wpaść i powiedzieć kilka słów. Dziękuję wszystkim, którzy kiedykolwiek ze mną tworzyli — z każdym bawiłam się genialnie i współpraca przebiegała bez skazy! Naprawdę, love you all. ❤️
Ask wiele mi dał, nauczył i pokazał; nie żałuję ani sekundy przebywania tutaj.
Szczególnie chciałabym podziękować mojej wspaniałej Ellie, a Waszej admince High Hopes. Będzie moją świadkową w tak ważnym dniu i nie wyobrażam sobie, by ktokolwiek inny pełnił tę funkcję. 💒
Zrobiła mi zaproszenia oraz wspiera od początku, gdy tylko poznałam Seweryna, swojego przyszłego męża. 22.04.2023 to ważna dla mnie data, niezapomniana i uwieczniająca nasze prywatne święto. 👰‍♀️🤵‍♂️
Nie wiem, jakim cudem spotkało mnie takie szczęście!
Temu portalowi oddałam wiele czasu, dzięki niemu się udoskonalałam i odkrywałam kolejne rejony swoich możliwości. Od nk, a potem z Wami bawiłam się genialnie, za to ponownie dziękuję i kłaniam się nisko!
Chciałabym też podziękować Wam za inne wydarzenia, Wyznania Technika były moją sprawką, a później zyskiwało kolejnych prowadzących. Tam uczyliśmy się wspólnie i cieszę się, że mogłam komuś pomóc, zainspirować czy zgadać się na wspólny wątek 🌹❤️‍🔥
Wspieraliście mnie i jako Vernona, Pająka, Tonego i Shift, aż po postaci, których już nie pamiętam. Ciągle próbowałam się Wam jakoś za to odwdzięczyć 😘
Jest to oficjalne pożegnanie i opuszczenie grona autorów na asku. Zakładając rodzinę i pracując jako pielęgniarka, ciężko wpleść tam jeszcze kreatywne myślenie. Jak widać, lubię w życiu pomagać ludziom. 😇
Trwajcie dalej i dajcie się ponieść wszelkim fantazjom, żyjcie tu z przyjemnością i niech wena sprzyja każdemu! Ja żegnam się jak ta stara babcia, która zdąży odłożyć wyjście o dobre pół godziny. Coś musi się skończyć, by coś innego mogło się zacząć. Trzymajcie za mnie kciuki, ja trzymam za Was i pamiętajcie — zawsze z fartem.
Wasza: Illy & Nataniel Rumiancew, Xavier Youthrow, Vernon Mayhall, Tony Stark, Spider-Man, Shift. W końcu autorka — Julia.
Xoxo. ❣️

View more

HIGH HOPES

#MARVELヽASSEMBLED christmas edition!⠀–⠀One-shot "Opowieść Wigilijna Twojego bohatera".

INMARVELWETRUST’s Profile PhotoMARVEL ROLEPLAY GROUP.
⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ❯❯⠀⠀⠀⠀⠀﹛⠀C H R I S T M A S⠀⠀O N E - S H O T⠀﹜
⠀⠀⠀⠀ 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。


⠀⠀⠀⠀ ◜
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ https://justpaste.it/TS_CHRISTMAS
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◞
⠀⠀⠀⠀ _________________________________________

⠀⠀⠀⠀ ∫⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I remember it now,⠀it takes me
⠀⠀⠀⠀ back⠀⠀⠀to⠀⠀⠀when⠀⠀⠀it⠀⠀⠀all⠀⠀⠀first ⠀⠀started
⠀⠀⠀⠀ but ⠀ I've ⠀ only ⠀ got ⠀ myself ⠀to ⠀blame ⠀for ⠀it,
⠀⠀⠀⠀ and⠀⠀⠀⠀⠀⠀I⠀⠀⠀⠀⠀⠀accept⠀⠀⠀⠀⠀⠀it⠀⠀⠀⠀⠀⠀now
⠀⠀⠀⠀ it's ⠀time ⠀to ⠀let ⠀it⠀go,⠀go⠀out⠀and⠀start⠀again

⠀⠀⠀⠀ . . . . .⠀⠀(⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀)⠀⠀. . . . .
⠀⠀
MARVELヽASSEMBLED christmas editionOneshot Opowieść Wigilijna Twojego bohatera

⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ❯❯⠀⠀⠀⠀⠀ ﹛⠀T O ⠀ ⠀L O K I ⠀ ⠀ LA U F E Y S O N⠀﹜
⠀⠀⠀⠀ _________________________________________

⠀⠀ ⠀⠀ ❛ @kneelbeforeme_ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀﹔ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀chapter 06
⠀⠀⠀⠀ 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。


⠀⠀⠀⠀ ◜
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ https://justpaste.it/frostiron006
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◞
⠀⠀⠀⠀ _________________________________________

⠀⠀⠀⠀ ∫⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀and if we hit on troubled water
⠀⠀⠀⠀ I'll ⠀be ⠀the ⠀one ⠀t o⠀keep⠀you⠀warm⠀and⠀safe
⠀⠀⠀⠀ and⠀we'll ⠀be⠀carrying⠀each⠀other,⠀I've⠀got⠀you

⠀⠀⠀⠀ . . . . .⠀⠀(⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀)⠀⠀. . . . .
⠀⠀
T O  L O K I   LA U F E Y S O N

Related users

⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ❯❯⠀⠀⠀⠀⠀ ﹛⠀T O⠀⠀W A N D A⠀⠀M A X I M O F F⠀﹜
⠀⠀⠀⠀ _________________________________________

⠀⠀⠀⠀ ❛ @Duchess__Of__Destruction ⠀⠀⠀﹔ ⠀ ⠀chapter 01
⠀⠀⠀⠀ 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。


⠀⠀⠀⠀ ◜
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ https://justpaste.it/CELESTIAL_BLESSING_01
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◞
⠀⠀⠀⠀ _________________________________________

⠀⠀⠀⠀ ∫⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀the ⠀world's ⠀a ⠀little ⠀blurry
⠀⠀⠀⠀ or ⠀⠀⠀⠀⠀ maybe ⠀⠀⠀⠀⠀it's ⠀⠀⠀⠀⠀my ⠀⠀⠀⠀⠀ eyes
⠀⠀⠀⠀ the⠀⠀⠀⠀friends⠀⠀⠀⠀I've⠀⠀⠀⠀had⠀⠀⠀⠀to ⠀⠀⠀bury
⠀⠀⠀⠀ THEY ⠀⠀⠀ KEEP ⠀⠀⠀ ME ⠀⠀⠀UP ⠀⠀⠀AT ⠀⠀⠀NIGHT

⠀⠀⠀⠀ . . . . .⠀⠀(⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀)⠀⠀. . . . .
⠀⠀
T OW A N D AM A X I M O F F

⠀⠀

⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ❯❯⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀﹛⠀ F⠀R⠀O⠀S⠀T⠀I⠀R⠀O⠀N ⠀﹜
⠀⠀⠀⠀ _________________________________________

⠀⠀⠀⠀ ❛ @kneelbeforeme_ ⠀﹔⠀ chapter 04⠀﹔ date: 24.04
⠀⠀⠀⠀ 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。

⠀⠀⠀⠀ ◜
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ https://justpaste.it/frostiron004
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◞
⠀⠀⠀⠀ _________________________________________

⠀⠀⠀⠀ ∫⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀b e i n g⠀⠀a g a i n s t⠀⠀e v i l
⠀⠀⠀⠀ doesn't⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀make⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀you⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀good

⠀⠀⠀⠀ . . . . .⠀⠀(⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀)⠀⠀. . . . .
⠀⠀
FROSTIRON

⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ❯❯⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀﹛⠀ F⠀R⠀O⠀S⠀T⠀I⠀R⠀O⠀N ⠀﹜
⠀⠀⠀⠀ _________________________________________

⠀⠀⠀⠀ ❛ @kneelbeforeme_ ⠀﹔⠀ chapter 02⠀﹔ date: 24.03
⠀⠀⠀⠀ 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。

⠀⠀⠀⠀ ◜
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ https://justpaste.it/frostiron002
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◞
⠀⠀⠀⠀ _________________________________________

⠀⠀⠀⠀ ∫⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀what a plot twist you were.

⠀⠀⠀⠀ . . . . .⠀⠀(⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀)⠀⠀. . . . .
⠀⠀
FROSTIRON

⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ❯❯ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀﹛ Q U A N T U M⠀ C O N F U S I O N ﹜
⠀⠀⠀⠀ _________________________________________

⠀⠀⠀⠀ ❛ @SHIELD_OF_JUSTICE ﹔ chapter 03﹔date: 24.02
⠀⠀⠀⠀ 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。

⠀⠀⠀⠀ ◜
⠀⠀⠀⠀ ⠀ https://justpaste.it/QUANTUM_CONFUSION_03
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◞
⠀⠀⠀⠀ _________________________________________
⠀⠀⠀⠀ ∫⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I⠀got⠀a⠀list⠀of⠀names
⠀⠀⠀⠀ and ⠀ yours ⠀ is⠀⠀ in⠀⠀R E D⠀ ⠀U N D E R L I N E D.

⠀⠀⠀⠀ . . . . .⠀⠀(⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀)⠀⠀. . . . .
⠀⠀
Q U A N T U M C O N F U S I O N

⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ❯❯ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀﹛ Q U A N T U M⠀ C O N F U S I O N ﹜
⠀⠀⠀⠀ _________________________________________

⠀⠀⠀⠀ ❛ @SHIELD_OF_JUSTICE ﹔ chapter 01 ﹔ date: 16.02
⠀⠀⠀⠀ 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。

⠀⠀⠀⠀ ◜
⠀⠀⠀⠀ ⠀ https://justpaste.it/QUANTUM_CONFUSION_01
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◞
⠀⠀⠀⠀ _________________________________________
⠀⠀⠀⠀ ∫⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀tell me every terrible
⠀⠀⠀⠀ thing ⠀⠀⠀⠀⠀ you ⠀⠀⠀⠀⠀ever ⠀⠀⠀⠀⠀did ⠀⠀⠀⠀⠀and
⠀⠀⠀⠀ let ⠀⠀⠀⠀me ⠀⠀⠀⠀ l⠀o⠀v⠀e ⠀⠀⠀⠀you ⠀ ⠀⠀⠀anyway

⠀⠀⠀⠀ . . . . .⠀⠀(⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀)⠀⠀. . . . .
⠀⠀
Q U A N T U M C O N F U S I O N

⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ❯❯ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀﹛ ⠀⠀⠀⠀ ⠀INVISIBLE⠀STRING⠀⠀⠀⠀⠀ ﹜
⠀⠀⠀⠀ _________________________________________

⠀⠀⠀⠀ ❛ @CHAMPIONSOUL ﹔⠀chapter 04⠀﹔⠀date: 30.01
⠀⠀⠀⠀ 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。

⠀⠀⠀⠀ ◜
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Invisible_string_04
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◞
⠀⠀⠀⠀ _________________________________________
⠀⠀⠀⠀ ∫⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀yes, there's something
⠀⠀⠀⠀ uncanny,⠀⠀demonic ⠀⠀and⠀⠀fascinating⠀⠀in⠀⠀him

⠀⠀⠀⠀ . . . . .⠀⠀(⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀)⠀⠀. . . . .
⠀⠀
INVISIBLESTRING

⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ❯❯ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀﹛⠀⠀⠀B R O K E N⠀ ⠀D R E A M S⠀⠀⠀﹜
⠀⠀⠀⠀ _________________________________________

⠀⠀⠀⠀ ❛⠀ @SMVRTBXTCH ⠀﹔⠀chapter 06⠀﹔⠀ date: 13.05
⠀⠀⠀⠀ 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。

⠀⠀⠀⠀ ◜
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Broken-Dreams__06
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◞
⠀⠀⠀⠀ _________________________________________
⠀⠀⠀⠀ ∫⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ t h e⠀⠀d a r k⠀⠀i s⠀⠀e m p t y
⠀⠀⠀⠀ most ⠀⠀of ⠀⠀our⠀⠀heroes⠀⠀have⠀⠀been⠀⠀wrong

⠀⠀⠀⠀ . . . . .⠀⠀(⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀)⠀⠀. . . . .
⠀⠀
B R O K E N D R E A M S

⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ❯❯ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀﹛⠀⠀⠀⠀⠀MADE IN THE SHADE⠀⠀⠀⠀⠀﹜
⠀⠀⠀⠀ _________________________________________

⠀⠀⠀⠀ ❛ @REDSTVR ﹔ ⠀chapter 01⠀﹔⠀today's date: 08.05
⠀⠀⠀⠀ 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。

⠀⠀⠀⠀ ◜
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ https://justpaste.it/MADE_IN_THE_SHADE_01
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◞
⠀⠀⠀⠀ _________________________________________
⠀⠀⠀⠀ ∫⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀tell him the nightmares haven't stopped.
⠀⠀⠀⠀ tell ⠀him ⠀i'm ⠀not ⠀sure ⠀what ⠀is ⠀real ⠀anymore

⠀⠀⠀⠀ . . . . .⠀⠀(⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀)⠀⠀. . . . .
⠀⠀
MADE IN THE SHADE

⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ❯❯ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀﹛ ⠀⠀⠀⠀ ⠀INVISIBLE⠀STRING⠀⠀⠀⠀⠀ ﹜
⠀⠀⠀⠀ _________________________________________

⠀⠀⠀⠀ ❛ @CHAMPIONSOUL ﹔⠀chapter 02⠀﹔⠀date: 28.04
⠀⠀⠀⠀ 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。

⠀⠀⠀⠀ ◜
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/Invisible_string_02
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◞
⠀⠀⠀⠀ _________________________________________
⠀⠀⠀⠀ ∫ ⠀⠀⠀⠀⠀you were made for far more beautiful things.
⠀⠀⠀⠀ chaos ⠀ is ⠀ only ⠀understood ⠀when ⠀it ⠀is ⠀loved
⠀⠀⠀⠀ by ⠀⠀⠀ the ⠀⠀⠀ w i l d, ⠀⠀⠀ not ⠀⠀⠀the ⠀⠀⠀w e a k

⠀⠀⠀⠀ . . . . .⠀⠀(⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀)⠀⠀. . . . .
⠀⠀
INVISIBLESTRING

⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ❯❯ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀﹛⠀⠀⠀THE END IS ALWAYS NEAR⠀⠀⠀﹜
⠀⠀⠀⠀ _________________________________________

⠀⠀⠀⠀ ❛ @RXD_VELVET ﹔ chapter 30 ﹔ today's date: 14.04
⠀⠀⠀⠀ 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。

⠀⠀⠀⠀ ◜
⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/THE_END_IS_ALWAYS_NEAR_30
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◞
⠀⠀⠀⠀ _________________________________________
⠀⠀⠀⠀ ∫ ⠀⠀⠀⠀⠀the child who is not embraced by the village
⠀⠀⠀⠀ w i l l ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀b u r n ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i t⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀d o w n
⠀⠀⠀⠀ T O ⠀⠀⠀⠀⠀ F E E L ⠀⠀⠀⠀⠀ I T S ⠀⠀⠀⠀⠀W A R M T H

⠀⠀⠀⠀ . . . . .⠀⠀(⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀)⠀⠀. . . . .
⠀⠀
THE END IS ALWAYS NEAR

⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ❯❯ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀﹛ ⠀⠀⠀⠀ ELEUTHEROMANIA⠀⠀⠀⠀ ﹜
⠀⠀⠀⠀ _________________________________________

⠀⠀⠀⠀ ❛ @The__Russian__Shadow ﹔ chapter 01 ﹔ 22.03 ❜
⠀⠀⠀⠀ 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/ELEUTHEROMANIA_01 ⠀(⠀⠀⎊⠀⠀)

⠀⠀⠀⠀ _________________________________________
⠀⠀⠀⠀ the⠀ᴅᴇsᴛʀᴜᴄᴛɪᴏɴ⠀wasn't⠀even⠀on⠀my⠀radar⠀then
⠀⠀⠀⠀ but all I saw was lies in they eyes and that's not right.

⠀⠀⠀⠀ . . . . .⠀⠀(⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀)⠀⠀. . . . .
⠀⠀
ELEUTHEROMANIA

⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ❯❯ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀﹛⠀ AS LONG AS ONE MAN STANDS⠀﹜
⠀⠀⠀⠀ _________________________________________

⠀⠀⠀⠀ ❛ @Freedom__Guard ﹔⠀chapter 04 ﹔⠀date: 20.03
⠀⠀⠀⠀ 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ; https://justpaste.it/ASLONGASONEMANSTANDS_04

⠀⠀⠀⠀ _________________________________________
⠀⠀⠀⠀ he⠀said⠀one⠀day,⠀you’ll⠀leave⠀this⠀world⠀behind
⠀⠀⠀⠀ so⠀⠀live⠀⠀a ⠀⠀life ⠀⠀you ⠀⠀will ⠀⠀R E M E M B E R

⠀⠀⠀⠀ . . . . .⠀⠀(⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀)⠀⠀. . . . .
⠀⠀
AS LONG AS ONE MAN STANDS

⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ❯❯ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀﹛⠀⠀⠀THE END IS ALWAYS NEAR⠀⠀⠀﹜
⠀⠀⠀⠀ _________________________________________

⠀⠀⠀⠀ ❛ @RXD_VELVET ﹔ chapter 28 ﹔ today's date: 17.03
⠀⠀⠀⠀ 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。

⠀⠀⠀⠀ ◜
⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/THE_END_IS_ALWAYS_NEAR_28
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◞
⠀⠀⠀⠀ _________________________________________
⠀⠀⠀⠀ ∫ ⠀up where the mountains meet the heavens above
⠀⠀⠀⠀ out ⠀⠀where ⠀⠀the⠀⠀lightning⠀⠀splits⠀⠀the⠀⠀sea
⠀⠀⠀⠀ i ⠀⠀could ⠀⠀swear ⠀⠀that⠀⠀there's⠀⠀s o m e o n e
⠀⠀⠀⠀ s o m e w h e r e ⠀⠀⠀⠀⠀⠀w a t c h i n g ⠀⠀⠀⠀⠀⠀m e

⠀⠀⠀⠀ . . . . .⠀⠀(⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀)⠀⠀. . . . .
⠀⠀
THE END IS ALWAYS NEAR

⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ❯❯ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀﹛⠀⠀⠀THE END IS ALWAYS NEAR⠀⠀⠀﹜
⠀⠀⠀⠀ _________________________________________

⠀⠀⠀⠀ ❛ @RXD_VELVET ﹔ chapter 26 ﹔ today's date: 12.03
⠀⠀⠀⠀ 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。

⠀⠀⠀⠀ ◜
⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/THE_END_IS_ALWAYS_NEAR_26
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◞
⠀⠀⠀⠀ _________________________________________
⠀⠀⠀⠀ victim ⠀⠀⠀ of ⠀⠀⠀ the ⠀⠀⠀ g r e a t⠀⠀⠀ m a c h i n e
⠀⠀⠀⠀ neon⠀lights⠀surrounding⠀me,⠀I⠀indulge⠀in⠀luxury

⠀⠀⠀⠀ . . . . .⠀⠀(⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ▸⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀)⠀⠀. . . . .
⠀⠀
THE END IS ALWAYS NEAR

⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ →⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬ (⠀broken⠀dreams⠀) ▬▬▬▬

⠀⠀⠀⠀ chapter 04 ⠀ ❯❯ ⠀DATE: 06.03⠀❯❯⠀ @SMVRTBXTCH
⠀⠀⠀⠀ _________________________________________
⠀⠀⠀⠀ ↪⠀⠀∫⠀ https://justpaste.it/BROKEN-DREAMS__04 ⠀❜

⠀⠀⠀⠀ yeah, ⠀i ⠀struggle ⠀with ⠀this ⠀bvllshit ⠀every ⠀day
⠀⠀⠀⠀ and⠀⠀it's⠀⠀probably ⠀⠀'cause ⠀⠀my ⠀⠀d e m o n s
⠀⠀⠀⠀ s i m u l t a n e o u s l y⠀⠀rage,⠀⠀it ⠀obliterates⠀me
⠀⠀⠀⠀ disintegrates me, annihilates me⠀{⠀⠀⠀ ⠀⠀✦⠀⠀⠀⠀⠀}
⠀⠀⠀⠀ 'ᴄᴀᴜsᴇ ⠀⠀ ɪ'ᴍ ⠀⠀ ᴀʙᴏᴜᴛ ⠀⠀ ᴛᴏ ⠀⠀ʙ ʀ ᴇ ᴀ ᴋ ⠀⠀ᴅ ᴏ ᴡ ɴ
⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . ⠀(⠀⠀⠀▸⠀⠀⠀)⠀ . . . . . . . . . . . . . . . . .

brokendreams 

 chapter 04

⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ →⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬ ( the end is always near ) ▬▬▬
⠀⠀⠀⠀ CHAPTER 24⠀❯❯ ⠀DATE: 27.02 ⠀❯❯⠀ @RXD_VELVET ⠀⠀⠀⠀ _________________________________________

⠀⠀⠀⠀ ◜
⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/THE_END_IS_ALWAYS_NEAR_24
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◞
⠀⠀⠀⠀ _________________________________________

⠀⠀⠀⠀ ↪⠀⠀∫⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀riding high, when i was king
⠀⠀⠀⠀ played⠀it⠀hard⠀and⠀fast,⠀cause⠀i⠀had⠀everything
⠀⠀⠀⠀ w a l k e d ⠀⠀⠀a w a y, ⠀⠀⠀w o n ⠀⠀⠀m e ⠀⠀⠀t h e n
⠀⠀⠀⠀ but⠀easy⠀come⠀and⠀easy⠀go,⠀and⠀it⠀would⠀end
⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . ⠀(⠀⠀⠀▸⠀⠀⠀)⠀ . . . . . . . . . . . . . . . . .

the end is always near  
 CHAPTER

⠀⠀

⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ →⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬ ⠀( lost in time )⠀▬▬▬▬▬

⠀⠀⠀⠀ chapter 15 ❯❯ 22.02 ❯❯ @Duchess__Of__Destruction
⠀⠀⠀⠀ _________________________________________
⠀⠀⠀⠀ message! ⤦ https://justpaste.it/15__LOST__IN__TIME

⠀⠀⠀⠀ t h e y⠀⠀⠀⠀⠀w o n' t⠀⠀⠀⠀⠀r e m e m b e r ⠀⠀⠀⠀m e
⠀⠀⠀⠀ just ⠀ another ⠀ sad ⠀ soul ⠀with ⠀this ⠀life ⠀i ⠀lead
⠀⠀⠀⠀ ↪⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀∫ SO⠀TIRED⠀OF⠀MY⠀PAST⠀MISTAKES
⠀⠀⠀⠀ yeah,⠀you're⠀happy?⠀i⠀can't⠀relate ❜ ⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•
⠀⠀⠀⠀ ᴡᴇʟʟ, ⠀ɪ ⠀ɢᴜᴇss ⠀ɪᴛ's ⠀ᴊᴜsᴛ ⠀ᴍʏ ⠀ʀᴏʟᴇ ⠀ɪɴ ⠀sᴏᴄɪᴇᴛʏ
⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . ⠀(⠀⠀⠀▸⠀⠀⠀)⠀ . . . . . . . . . . . . . . . . .

lost in time 

 chapter 15

⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ →⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬ (⠀broken⠀dreams⠀) ▬▬▬▬

⠀⠀⠀⠀ chapter 02 ⠀ ❯❯ ⠀DATE: 18.02⠀ ❯❯⠀ @SMVRTBXTCH
⠀⠀⠀⠀ _________________________________________
⠀⠀⠀⠀ ↪⠀⠀∫⠀ https://justpaste.it/BROKEN-DREAMS__02 ⠀❜

⠀⠀⠀⠀ come⠀on,⠀come⠀around,⠀lost ⠀and ⠀never ⠀found
⠀⠀⠀⠀ sick⠀⠀⠀and⠀⠀⠀tired⠀⠀⠀of⠀⠀⠀feeling ⠀⠀ like ⠀⠀i'm
⠀⠀⠀⠀ L I V I N G ⠀⠀⠀I N ⠀⠀⠀A ⠀⠀⠀G H O S T ⠀⠀⠀T O W N
⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . ⠀(⠀⠀⠀▸⠀⠀⠀)⠀ . . . . . . . . . . . . . . . . .
brokendreams 

 chapter 02

⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ →⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬ ( the end is always near ) ▬▬▬
⠀⠀⠀⠀ CHAPTER 22⠀❯❯ ⠀DATE: 14.02 ⠀❯❯⠀ @RXD_VELVET ⠀⠀⠀⠀ _________________________________________

⠀⠀⠀⠀ ◜
⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/THE_END_IS_ALWAYS_NEAR_22
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◞
⠀⠀⠀⠀ _________________________________________

⠀⠀⠀⠀ you've got the devil in your eyes ⠀ {⠀⠀⠀⠀⠀✦⠀⠀⠀⠀⠀}
⠀⠀⠀⠀ say ⠀ what ⠀ you ⠀wanna ⠀say ⠀I ⠀won't ⠀go ⠀back
⠀⠀⠀⠀ if⠀you⠀wanna⠀hit⠀the⠀road ⠀then ⠀let's ⠀g o⠀then
⠀⠀⠀⠀ ❯❯ let's just go and see the world and just show them
⠀⠀⠀⠀ ᴡʜᴀᴛ ⠀ ɪᴛ ⠀ ʀᴇᴀʟʟʏ ⠀ᴍᴇᴀɴs ⠀ᴛᴏ ⠀ʟɪᴠᴇ ⠀ʟɪғᴇ ⠀ ɢᴏʟᴅᴇɴ

⠀⠀ ⠀⠀ . . . . . . . . . . . . . . . . . ⠀(⠀⠀⠀▸⠀⠀⠀)⠀ . . . . . . . . . . . . . . . . .
the end is always near  
 CHAPTER

⠀⊰⠀⠀ᴠᴀʟᴇɴᴛɪɴᴇ's ᴅᴀʏ⠀♡ : https://justpaste.it/5thp6

your_chingu’s Profile Photo⊰⠀⠀your⠀친구。
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀________________________

⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀I LOVE YOU
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♡
⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀________________________
⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀` Nie mógłbym sobie wymarzyć
⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀lepszej ⠀córki! ⠀ Dziękuję, ⠀że
⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀wciąż ⠀⠀ mnie ⠀⠀znosisz ⠀⠀♡
⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀________________________
ᴠᴀʟᴇɴᴛɪɴᴇs ᴅᴀʏ  httpsjustpasteit5thp6

⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ →⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀▬▬▬▬▬ ( someone else ) ▬▬▬▬▬

⠀⠀⠀⠀ chapter 05 ⠀❯❯⠀11.02⠀❯❯⠀ @LastDaughterOfKrypton
⠀⠀⠀⠀ _________________________________________
⠀⠀⠀⠀ {⠀⠀✦⠀⠀}⠀ ⠀ https://justpaste.it/SOMEONE_ELSE_05

⠀⠀⠀⠀ i'll never be the same again, the things I've seen here
⠀⠀⠀⠀ it's ⠀⠀absolutely ⠀⠀evident, ⠀⠀ i'm ⠀⠀ not ⠀⠀ asleep
⠀⠀⠀⠀ ʏᴏᴜ ⠀ᴛʜɪɴᴋ⠀⠀ɪ⠀⠀ᴍᴜsᴛ⠀⠀ʙᴇ⠀⠀ᴅ ʀ ᴇ ᴀ ᴍ ɪ ɴ ɢ⠀⠀ᴛʜɪs?
⠀⠀⠀⠀ this nightmare's coming true ・・・・・・・・・・・

⠀⠀ ⠀⠀ . . . . . . . . . . . . . . . . . ⠀(⠀⠀⠀▸⠀⠀⠀)⠀ . . . . . . . . . . . . . . . . .
someone else  

 chapter 05

⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ →⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬ ⠀( lost in time )⠀▬▬▬▬▬

⠀⠀⠀⠀ chapter 13 ❯❯ 08.02 ❯❯ @Duchess__Of__Destruction
⠀⠀⠀⠀ _________________________________________
⠀⠀⠀⠀ message! ⤦ https://justpaste.it/13__LOST__IN__TIME

⠀⠀⠀⠀ hills ⠀have ⠀eyes ⠀⠀⠀╱⠀⠀⠀the ⠀hills ⠀have ⠀ eyes
⠀⠀⠀⠀ ᴡʜᴏ ᴀʀᴇ ʏᴏᴜ ᴛᴏ ᴊᴜᴅɢᴇ?⠀ WHO ARE YOU TO JUDGE?
⠀⠀⠀⠀ hide your lies, girl, hide your lies (⠀⠀⠀⠀⠀⠀▸⠀⠀ ⠀⠀⠀)
⠀⠀⠀⠀・・・・・・・・・・・・ only you to trust, only you

⠀⠀ ⠀⠀ . . . . . . . . . . . . . . . . . ⠀(⠀⠀⠀▸⠀⠀⠀)⠀ . . . . . . . . . . . . . . . . .
lost in time 

 chapter 13

Next

Language: English