Nhím also answered this question with: "Có khi còn không cần vở cơ, tùy mức độ ghi của cậu thôi nha"

The answer hasn’t got any rewards yet.