hana_oo1 also answered this question with: "kể từ bh. điều đấy ko quá quan trọng. mọi thứ bh vẫn ổn và cũng ko có câu trl chính xác cho vđề n..."